نمک گروه تروریستی داعش حملات تروریستی گروه تروریستی

نمک: گروه تروریستی داعش حملات تروریستی گروه تروریستی تروریستی سوریه خارجی اروپا آزادسازی موصل

گت بلاگز اخبار اجتماعی تذکر علیخانی به منع قانونی فعالیت 3 معاون بازنشسته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از منع قانونی فعالیت 3 معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

تذکر علیخانی به منع قانونی فعالیت 3 معاون بازنشسته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

تذکر علیخانی به منع قانونی فعالیت 3 معاون بازنشسته شهردار تهران

عبارات مهم : ایران

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از منع قانونی فعالیت 3 معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد علیخانی صبحگاه امروز در تذکر پیش از دستور خود در ششمین جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه قانونمداری، شعار و وعده مهم لیست اصلاح طلبان شورای شهر بوده است و باید به آن تمکین کنیم، گفت: براساس قانون به کارگیری بازنشستگان در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع هست، ولی دیده شده است که 3 نفر از معاونان شهردار که به تازگی منصوب شده است اند، بازنشسته هستند.

تذکر علیخانی به منع قانونی فعالیت 3 معاون بازنشسته شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شخص شهردار به علت اینکه جایگاهش هم تراز وزرا است براساس قانون مستثنی از این قانون هست، اظهار کرد: ولی معاونان شهردار از این قانون مستثنی نیستند و فعالیت آنها نیازمند مصوبه است که باید این مهم محقق شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از منع قانونی فعالیت 3 معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

واژه های کلیدی: ایران | قانون | شهردار | فعالیت | قانونی | شهرداری | بازنشسته | شورای شهر | شهردار تهران | شورای شهر تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz